Main image
Úvod|O společnosti

O společnosti

Společnost Exprom s.r.o. byla založena v roce 2006. Díky různorodým pracovním zkušenostem jsme prošli dynamický vývojem, a proto jsme dnes schopni projektově zastřešit rozsáhlá díla v oblasti klasické energetiky, chemie či petrochemie.

Naší hlavní činností je především projektování elektrických zařízení, průmyslových řídicích systémů, polní instrumentace a souvisejících elektro prací. Na základě technologických podkladů umíme vdechnout život prakticky jakékoliv výrobně či stroji, a to vždy v souladu s platnou legislativou, zadáním či specifickými požadavky procesu.

Jako doma se cítíme v prostředí s nebezpečím výbuchu prachů, plynů či výbušnin, v provozech, kde se zpracovávají chemické látky, doluje uhlí či pracuje s obrovským tlakem a teplotami. To vše vyžaduje velmi pečlivý přístup a opakovanou kontrolu klíčových procesů. Dbáme na vysokou kvalitu koncového produktu, a proto provádíme řadu cílených kontrol.

Náš denní chleba jsou předpisy, normy, vyhlášky, neustále se vzděláváme a absolvujeme řadu školení a zkoušek. Zavazujeme se k dodržování termínů, individuálnímu přístupu ke každé zakázce a neustálému vzdělávání projektantů v souvislosti s narůstajícími požadavky na bezpečnost provozů a staveb a stále se měnící legislativu.