Main image
Úvod|Reference

Reference

Díky letům praxe a zkušeností jsme dospěli k důležitému zjištění. Síla je v partnerství a týmové práci! Sdílení technologií a nabitého know-how, jak mezi sebou, tak s našimi klienty, je pro nás tak samozřejmé jako podání ruky namísto mnohostranných smluv či dohod.

Stejně tak nebát se a zeptat, když něčemu nerozumíme, nebo přiznat chybu – to je na obou stranách vítaným znamením, že projektant i investor mají společný zájem, a to zrealizovat kvalitní dílo!

Oboustranná důvěra mezi projektantem a investorem je poznat v kvalitě odvedené práce i v přístupu k řešení problémů, kterým se nelze v našem oboru vyhnout. A proto jsme v minulosti úspěšně zrealizovali řadu projektů, které stojí za zmínku. Ročně jsme s našimi partnery u zrodu projektů pro takřka stovku investičních a údržbových akcí.

Nejvýznamnější partneři: