Main image
Úvod|Engineering

eNGINEERING

Ačkoli prováděcí dokumentace tvoří převážnou většinu našich projektů, čím dál více se podílíme na zpracování dokumentů a studií, které předchází realizační fázi. Jedná se o tyto inženýrské činnosti:

 • studie proveditelnosti a koncepční nebo rozhodovací technické studie,
 • projekty pro územní řízení a stavební povolení,
 • dokumentace pro výběr dodavatele,
 • konzultační činnost a poradenství při výběru technologií či technického řešení,
 • odborné odhady investičních nákladů,
 • koordinace souvisejících projektových prací,
 • technická pomoc při provádění staveb,
 • zprostředkování popř. zajištění realizace zakázky na klíč.

 

V rámci rozsáhlejších staveb, kde je třeba zajistit komplexní projektovou dokumentaci, jsme schopni zajistit díky našim externím spolupracovníkům a spřáteleným firmám i následující profese, a tím pádem zrealizovat celý projekt na klíč:

 • Parní/horkovodní či teplovodní zdroje vytápění či ohřevu TÚV
 • Ocelové konstrukce vč. potřebných pevnostních či statických výpočtů
 • Stavebně-konstrukční část
 • Průmyslové chlazení vč. rozvodů
 • Klimatizace a vzduchotechnika
 • Provozní (výrobní) zařízení, potrubní rozvody
 • Engineering
 • Engineering
 • Engineering
 • Engineering
 • Engineering
 • Engineering