Main image
Úvod|Projekce

Projekce

Hlavní náplní naší práce je vytváření projektových dokumentací pro provádění staveb.

Tým kmenových pracovníků i dlouhodobých externistů se ustálil a vyprofiloval v odborné dovednosti napříč celou profesí „elektro“.

Jedná se o tyto profesní části:

 • Průmyslové řídicí systémy na bázi PLC popř. DCS
 • Měření a regulace, polní instrumentace, i ve výbušném prostředí
 • Napájecí a provozní rozvod silnoproudu 0,4 / 0,69 kV
 • Uzemnění, bleskosvody
 • Umělé osvětlení, záložní zdroje napájení
 • Ústřední a vnitřní slaboproudé rozvody CCTV, EKV, EZS, EPS, atd.
 • Vysoké napětí (6, 22, 35, 110 kV)

 

 

Společnost není vázána, ani jinak finančně ovlivněna žádnými provizními smlouvami s dodavateli či výrobci. Proto jsme zcela nezávislí při výběru projektované technologie a snažíme se plnit přání zákazníka, popř. z vlastních zkušeností doporučujeme ta nejefektivnější a nejkvalitnější řešení.

V oblasti automatizace výrobních procesů mají pracovníci firmy letité zkušenosti s projektováním a nasazováním průmyslových řídicích systémů (PLC, DCS) těchto značek:

 • Allen Bradley
 • Siemens
 • Tecomat
 • Schneider Electric
 • Foxboro
 • ZAT
 • Honeywell
 • Valmet / Damatic
 • B+R
 • CREVIS
 • Mitsubishi
 • A další…

  

S našimi partnery se často pohybujeme v těchto průmyslových odvětvích:

 • Klasická energetika
 • Chemie, petrochemie
 • Povrchové doly uhlí
 • Papírenský průmysl
 • Farmacie, potravinářství
 • Dopravní stavby
 • Jednoúčelové pracovní stroje

 

 

Při zpracování prováděcích projektů používáme řadu moderních a plně databázových SW. Vlastníme následující licence, vč. služby Maintenance, zahrnující bezplatné upgrady a plný přístup k technické podpoře, nejnovějším knihovnám značek/symbolů a databázím prvků:

 • AUCOPLAN Complete
 • EPLAN P8 Professional
 • AutoCAD LT (2D)

 

 

Pracovní stanice jsou vybaveny standardními kancelářskými nástroji Microsoft (Word, Excel, Access, Visio, Power Point a řadou speciálních výpočtových SW pro potřeby projekce).

 • Projekce SKŘ, MaR, ASŘ, elektrických zařízení, řídících systémů
 • Projekce SKŘ, MaR, ASŘ, elektrických zařízení, řídících systémů
 • Projekce SKŘ, MaR, ASŘ, elektrických zařízení, řídících systémů
 • Projekce SKŘ, MaR, ASŘ, elektrických zařízení, řídících systémů
 • Projekce SKŘ, MaR, ASŘ, elektrických zařízení, řídících systémů
 • Projekce SKŘ, MaR, ASŘ, elektrických zařízení, řídících systémů
 • Projekce SKŘ, MaR, ASŘ, elektrických zařízení, řídících systémů
 • Projekce SKŘ, MaR, ASŘ, elektrických zařízení, řídících systémů
 • Projekce SKŘ, MaR, ASŘ, elektrických zařízení, řídících systémů
 • Projekce SKŘ, MaR, ASŘ, elektrických zařízení, řídících systémů