Main image
Úvod|Certifikáty

KVALITA, Certifikáty, OPRÁVNĚNÍ

Co se kvality týká, tak již řadu let používáme systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2016. Při získání zakázky, v průběhu jejího zpracování a při předání hotového díla zákazníkovi probíhá řada promyšlených kontrolních kroků. Ne, že bychom neudělali nikdy chybu, to je nemožné, jsme pořád jenom lidi! Ale ze svých chyb jsme se vždy důkladně poučili a přenesli je právě do výše zmíněných kontrolních mechanismů. I díky tomu se nám daří posouvat úroveň technického zpracování stále výš.

Nemáme rádi levné věci! Jakkoliv to může znít nadřazeně, opak je pravdou. Tento luxus si nemůžeme dovolit ani my, ani naši zákazníci. V provozech, kde realizujeme naše projekty, jsou zařízení vystavována obrovským tlakům, teplotám, chemicky agresivním látkám či vibracím, a to vše ve čtyřiadvacetihodinových provozech. Vzhledem k tomu, že stavby, které pomáháme realizovat, jsou projektovány často na životnost dvaceti a více let, je při výše popsaných podmínkách nutno používat zařízení ze skutečně kvalitních materiálů, robustní a vyzkoušené konstrukce s příslušnými certifikáty či materiálovými atesty. Proto jsme zastánci toho, že cena nemůže být hlavním hodnotícím kritériem, to je příliš krátkozraké.

Naši specialisté potřebují pro svou práci řadu oprávnění, která si neustále doplňují a aktualizují. Níže uvádíme jejich stručný výčet, na vyžádání vám je rádi předložíme.

  • Certifikace dle ISO 9001: 2016
  • Členství v ČKAIT
  • Oprávnění ČBÚ
  • Vyhlášky 50/70Sb. a s tím spojené trvalé studium platných norem a vyhlášek
  • Pojištění autorizovaných osob pro výkon jejich činnosti
  • Certifikáty na různé řídicí systémy atp.
  • Pravidelná školení dodavatelů na novinky a inovace (téměř všech dodavatelů….)
  • Účast na odborných seminářích a přednáškách