• Exprom
  • Exprom
  • Exprom

O spoločnosti

O společnosti

Společnost Exprom s.r.o. jsme založili v roce 2006 a máme za sebou řadu úspěšných projektů. Jsme schopni zastřešit rozsáhlá díla v oblasti klasické energetiky, chemie a petrochemie. Naší hlavní činností je především projektování elektrických zařízení, průmyslových řídicích systémů, polní instrumentace a souvisejících elektro prací.

Pohybujeme se v nestandardním prostředí s nebezpečím výbuchu prachů, plynů nebo výbušnin, a proto musíme být velmi pečliví a průběžně naše postupy a procesy kontrolovat. Pro tyto provozní podmínky je třeba znát spoustu předpisů, norem a vyhlášek, trvale se účastnit řady školení a seminářů.

Jako doma se cítíme v prostředí s nebezpečím výbuchu prachů, plynů či výbušnin, v provozech, kde se zpracovávají chemické látky, doluje uhlí či pracuje s obrovským tlakem a teplotami. To vše vyžaduje velmi pečlivý přístup a opakovanou kontrolu klíčových procesů. Dbáme na vysokou kvalitu koncového produktu, a proto provádíme řadu cílených kontrol.

Klademe důraz na kvalitu a plnění termínů, individuální přístup ke každé zakázce a neustálé vzdělávání projektantů.